Košarkaški klubovi

Ustroj

Predsjednik

Marijan Hanžeković

Stručni tajnik

Mirijana Brkljačić

 Upravni odbor

Tonči Anzulović
Božidar Bilafer
Domagoj Čavlović
Lea Erak
Dražen Joksimović
Marijan Pojatina
Goran Perić
Silva Šeda
Davor Užbinec
Damir Vujić

 Nadzorni odbor

Ivan Vukojević,
Ivan Kelava
Milan Pavelić

Stegovni sud

Damir Brnetić
Petar Jelić
Mario Kralj

Broj klubova

26 (20 M + 6 Ž) + 2 udruge u redvovnom članstvu, u pridruženom članstvu 1 klub i 1 udruga

Broj aktivnih registriranih sportaša (klubovi i sportske škole)

3800