Natječaj za trenera košarke... Prijave do 21. travnja…

Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 14. redovnoj sjednici dana 5. veljače 2018. godine donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika u program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice KOŠARKE.

Rok za prijave na natječaj je 21. travnja 2018. godine do 16:00 sati

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u košarci.

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa u fondu od 309 sati.

Predviđeni termini održavanja nastave:

Prvi termin održavanja nastave (50 sati): lipanj/srpanj 2018. godine
Drugi termin održavanja nastave (70 sati):rujan 2018. godine
Treći termin održavanja nastave (79 sati): listopad/studeni 2018. godine
Praktična nastava (110 sati): lipanj – prosinac 2018. godine

Hrvatski institut za kineziologiju zadržava pravo izmjene rasporeda nastave kao i promjene termina provedbe nastavnog plana i programa ukoliko se za to ukaže opravdana potreba. Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni putem službene internet stranice (http://hik-kif.eu/kosarka/).

ZAVRŠETKOM PROGRAMA POLAZNIK STJEČE SLJEDEĆE KOMPETENCIJE

 opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića,

 opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti,

 opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke,

 opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike podučavanja u sportu,

 primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu u sklopu košarkaškog trenažnog procesa ili utakmice,

 provoditi proces podučavanja i treninga elementarnih tehničko – taktičkih znanja iz područja košarkaške igre,

 primijeniti adekvatne metode učenja i prenošenja znanja sa ciljem podučavanja pojedinih tehničko – taktičkih znanja,

 realizirati plan i program poduke napisan od strane trenera.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice košarke može se upisati

osoba koja ima:

a) minimalno završenu srednju školu,
b) navršenih 18 godina života,
c) minimalno 5 godina bavljenja košarkom (dokazuje temeljem potvrde od strane Hrvatskog košarkaškog saveza ili košarkaškog kluba),
d) specifična znanja iz područja košarkaške igre koja je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI

 kratki životopis,

 ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja (internet stranica:

http://basketball.kif.hr/hr/programi-osposobljavanja/),

 digitalna preslika domovnice,

 digitalna preslika osobne iskaznice,

 digitalna preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih),

 digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj

školi ili višoj, odnosno visokoj školi,

 potvrda Hrvatskog košarkaškog saveza ili košarkaškog kluba o minimalno 5 godina

bavljenja košarkom.

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: kristina.rodic@kif.hr s naznakom
„ZA NATJEČAJ-PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA – KOŠARKA“ najkasnije do 20. ožujka
2018. godine do 16:00 sati.
Svi kandidati bit će obaviješteni o ispunjavanju uvjeta natječaja putem e-mail adrese
najkasnije do 24. travnja 2018. godine.