Košarkaški klubovi

Natječaj za trenera košarke... Prijave do 29.rujna

Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 10. redovnoj sjednici dana 13. srpnja 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika u program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice KOŠARKE.

Rok za prijave na natječaj je 29. rujna 2017. godine do 16:00 sati

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u košarci.

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa u fondu od 309 sati.

Predviđeni termini održavanja nastave:

NAPOMENA:

Nastava u punom fondu sati održat će se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prvi termin održavanja nastave (50 sati): listopad 2017. godine
Drugi termin održavanja nastave (90 sati): studeni / prosinac 2017. godine
Treći termin održavanja nastave (59 sati): siječanj 2018. godine

Praktična nastava (110 sati): studeni / siječanj 2017 – 2018. godine

ZAVRŠETKOM PROGRAMA POLAZNIK STJEČE SLJEDEĆE KOMPETENCIJE

 opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića,

 opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti,

 opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke,

 opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike podučavanja u sportu,

 primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu u sklopu košarkaškog trenažnog procesa ili utakmice,

 provoditi proces podučavanja i treninga elementarnih tehničko – taktičkih znanja iz područja košarkaške igre,

 primijeniti adekvatne metode učenja i prenošenja znanja sa ciljem podučavanja pojedinih tehničko – taktičkih znanja,

 realizirati plan i program poduke napisan od strane trenera.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice košarke može se upisati

osoba koja ima:

a) minimalno završenu srednju školu,
b) navršenih 18 godina života,
c) minimalno 5 godina bavljenja košarkom (dokazuje temeljem potvrde od strane Hrvatskog košarkaškog saveza ili košarkaškog kluba),
d) specifična znanja iz područja košarkaške igre koja je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI

 kratki životopis,

 ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja (internet stranica:

http://basketball.kif.hr/hr/programi-osposobljavanja/),

 digitalna preslika domovnice,

 digitalna preslika osobne iskaznice,

 digitalna preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih),

 digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj

školi ili višoj, odnosno visokoj školi,

 potvrda Hrvatskog košarkaškog saveza ili košarkaškog kluba o minimalno 5 godina

bavljenja košarkom.

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: tajana.meglaj@kif.hr s naznakom

„ZA NATJEČAJ – PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA – KOŠARKA“ najkasnije do 29. rujna2017. godine do 16:00 sati

Svi kandidati bit će obaviješteni o ispunjavanju uvjeta natječaja putem e-mail adrese najkasnije do 4. listopada 2017. godine.

Više o upisu na slijedećem linku