Klubovi

Dokumenti


PravilniciPropozicijeOdlukeObrasciKSZDelegacije

Pravilnici

Registracijski pravilnik 2017

67 Downloads

Dimenzije košarkaškog igrališta

145 Downloads

Stegovnik Hrvatskog košarkaškog saveza

46 Downloads

Službena tumačenja pravila košarkaške igre (2014)

84 Downloads

Službena pravila košarkaške igre (2014)

104 Downloads

Pravilnik o natjecanju

165 Downloads

1