Dvorane

Dokumenti


PravilniciPropozicijeOdlukeObrasciKSZDelegacije

Pravilnici

Registracijski pravilnik 2017

25 Downloads

Dimenzije košarkaškog igrališta

140 Downloads

Stegovnik Hrvatskog košarkaškog saveza

40 Downloads

Službena tumačenja pravila košarkaške igre (2014)

80 Downloads

Službena pravila košarkaške igre (2014)

99 Downloads

Pravilnik o natjecanju

153 Downloads

1